Din miljö i trygga händer

Grönyteskötsel
Mark & Anläggning
Finplanering
Vinterunderhåll

TJänster

Grönyteskötsel


För många av våra uppdragsgivare är helhetsperspektivet viktigt eftersom det underlättar och avlastar den egna organisationen.

Hos Dypa får ni hjälp med allt inom grönyteskötsel och parkdrift där vi bland annat sköter er gräsklippning och ogräsrensning samt plantering och beskärning. Vi har ett stort utbud av tjänster för den yttre miljön.

Dypa hjälper ett stort antal bostadsrättsföreningar och företag med trädgårdsskötsel och vinterunderhåll.Mark & Anläggning


Vi åtar oss allt från enklare uppdrag till uppdrag som totalentreprenader för större projekt.
Dypa utför allt från planering till utförande av markanläggning till färdigt resultat så som små plattytor till hela gårdsrenoveringar.Finplanering


Dypa utför finplanering av utemiljön för ett så tilltalande slutresultat som möjligt. Vi gör er park eller grönyta till en funktionell, säker och vacker plats att vistas i. Våra tjänster för finplanering innefattar allt från anläggning till skötsel samt utsmyckningar med härliga detaljer.Snö och Vinterunderhåll


Under den kalla årstiden har vi ständig beredskap i form av jour och är tidigt ute när det fryser till eller börjar snöa för att säkerställa framkomligheten i området, på så sätt minskar vi riskerna för olycksfall. Vi har maskiner för snöröjning och halkbekämpning samt kompletterar med handskottning där det behövs. När snön smält sopar vi upp grus och sand och förbereder för våren. Behöver ert tak röjas kan vi givetvis även lösa det.